Ռեսուրսներ

Երեխաների համար

 

Օրենսդրություն

 

ՀՀ սահմանադրություն – Բեռնել

Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիա – Բեռնել

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք – Բեռնել

 

Կառույցներ

 

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան – Այցելել

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) – Այցելել

«Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպություն – Այցելել

«Օրրան» հասարակական կազմակերպություն – Այցելել

«Կովկասյան ցանց՝ հանուն երեխաների» – Այցելել

 

Օգտակար գրականություն

 

«Մեդիամարտ» խաղ – Խաղալ

«Եկեք խոսենք այդ մասին» Ձեռնարկ դեռահասների համար – Բեռնել

Austrian Development Cooperation
Այս կայքը ստեղծվել է «Իմ մասին. հնարավորությունների ընձեռում և կապերի հաստատում ավելի լայն ներառման համար» ցանցային ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է Ավստրիայի միջազգային զարգացման գործակալության և Բաց հասարակության հիմնադրամների կրթության աջակցության ծրագրի (Բուդապեշտ) ֆինանսավորմամբ: Ծրագիրը Ավստրիայում համակարգում է «Միջմշակութային կենտրոն» (Interkulturelles Zentrum) ՀԿ-ն: Հայաստանում ծրագրի համակարգող` «Հույսի կամուրջ» ՀԿ, գործընկեր` «Օրրան» ՀԿ: Վրաստանում ծրագրի գործընկերն են «Յունիոն Բերիլլուս», «Լիբերտա» և «Բիլիկի» ՀԿ-ները: