რესურსები

ჟურნალისტებისათვის

 

კანონმდებლობა

 

Constitution of the Republic of Armenia – Open

Convention on the Right of the Child – Open

 

ორგანიზაციები

 

Human Rights Defender of the Republic of Armenia – Visit Website

United Nations Children’s Fund (UNICEF) – Visit Website

“Bridge of Hope” NGO- Visit Website

“Orran” NGO – Visit Website

Caucasus Network for Children – Visit Website

Media Ethics Observatory – Visit Website

Information Disputes Council – Visit Website

 

Useful Literature

 

UNICEF: The Media and Children’s Rights – Open

Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor Office: Children’s Rights – Visit Website

Council of Europe: Children’s Rights – Visit Website

Austrian Development Cooperation
ვებ-გვერდი შექმნილია პროექტის „ჩემს შესახებ“ ფარგლებში. პროექტი ფინანსდება ავსტრიის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს და ღია საზოგადოების ფონდის (საგანმანათლებლო პროგრამები, ბუდაპეშტი) მიერ. პროექტს ავსტრიაში კოორდინაციას უწევს Interkulturelles Zentrum Verein. პროექტს კოორდინირებას სომხეთში უწევს „იმედის ხიდი“, ხოლო პარტნიორი ორგანიზაცია არის „ორან“ . პარტნიორი ორგანიზაციები საქართველოში არიან კავშირი „ბერილუსი“, „ლიბერტა“ და „ბილიკი“.